Grundkurser och fortbildning för förare

Verksamheten

Ekologg o Görans Bygg AB drevs tidigare som ett enmansföretag av Göran Andersson och var då inriktad på bygg och snickeri.

Verksamheten har sedan dess förändrats och består idag till största delen av utbildningar för transport- och entreprenadföretag inom bland annat ADR, YKB och HLR (hjärt-lungräddning). Vi har såväl grundkurser som fortbildning.

Kvalitet

Vi erbjuder fortfarande mindre snickeriarbeten åt privatpersoner. Kvalitet är A och O för Ekologg o Görans Bygg AB.

Vi utför våra arbeten med stor noggrannhet och använder material av hög kvalitet. Vi är också måna om att arbeta nära våra kunder och med lyhördhet för kundernas önskemål.

Ekologg o Görans Bygg AB är medlem i Bålsta Företagarförening.
www.balstaff.nu