Kurser i ADR, HLR, YKB m.m.

Vi erbjuder följande kurser:

ADR

För att köra farligt gods krävs att man har en grundläggande ADR-utbildning för att bli medveten om de risker som är förenade med farligt gods samt få kunskap om vad du ska göra (men även vad du inte ska göra) om olyckan är framme. Vilken skyddsutrustning du skall medföra i fordonet m.m. Du kan även utöka din behörighet med tank, klass 1 eller klass 7.

ADR-intyget gäller i 5 år. Du har möjlighet att gå en repetitionskurs (2 dagar) innan sista giltighetsdag, annars krävs en ny grundkurs (3 dagar).

Grund

 • Risker med farligt gods
 • Internationella transporter
 • Klassindelning o märkning av fordon
 • Transporthandlingar
 • Samlastningsbestämmelser
 • Tunnelrestriktioner
 • Miljöfarligt avfall
 • Allmänna säkerhetsbestämmelser
 • Första hjälpen o brand

Tank

 • Krav på fordon och tankar
 • Tankcontainrar o Un-tankar
 • Skyltning o etikettering
 • Petroleumtransporter

Klass 1

 • Krav på fordon
 • Samlastningsbestämmelser
 • Tunnelrestriktioner

Klass 7

 • Radioaktiva ämnen

Vi är certifierade lärare för samtliga ADR-kurser och är även certifierade säkerhetsrådgivare för väg och järnväg.

Första hjälpen

 • Framstupa sidoläge
 • L-ABC
 • HLR

Brand

 • Brandrisker - brandteori
 • Olika typer av bränder
 • Släckmetoder
 • Olika brandsläckare

Arbete på väg

Nivå 1

Obligatorisk för dig som arbetar på eller i närheten av vägen.
Utbildningen följer Trafikverkets krav.

 • Personlig skyddsutrustning
 • Trafikantbeteende
 • Hastighet o krockvåld
 • Olika zoner vid en arbetsplats, avstånd m.m.
 • Kursen gäller i 15 månader o måste sen repeteras

 

Nivå 2

Krävs för att utmärka fordon och sätta ut markbundna märken.

 • Vägmärken som monteras på fordon, storlek m.m.
 • Lyktor, belysning på fordon
 • Riskbedömning
 • Fordonsplacering
 • Regler för förare av väghållningsfordon
 • Arbete från arbetsplattform

Nivå 3 A Utmärkningsansvarig / Bas-P o Bas-U

 • Utmärkningsansvarig har bl.a. ansvar för att alla märken finns på rätt plats enligt TA-planen.
 • 2 dagar – måste förnyas var 60:e månad.

 

Nivå 3 B Vakt o lots

 • Utbildning för att få arbeta som vakt och/eller lots vid vägarbeten.
 • Utbildningen är 1 dag och måste förnyas var 60e månad.

Yrkeskompetensbevis (YKB) för lastbil o buss

Kravet på YKB grundar sig på ett EU-direktiv. YKB är obligatoriskt för alla som ska köra lastbil eller buss i yrkesmässig trafik. Slutdatumet för att vara klar med YKB för lastbil är 2016-09-10. Det är därför viktigt att vara klar i god tid innan ovan angivet datum för att Transportstyrelsen ska hinna leverera alla kort i tid.

Utbildningskravet är 35 timmar fördelat på 5 dagar á 7 timmar. Efter varje delkurs utfärdas ett kursintyg. Utbildningsanordnaren rapporterar till Transportstyrelen när sista delkursen är genomförd. Inom 5 år ska man sedan ha genomfört en ny fortbildning.

Välkommen att kontakta oss för mer information eller om ni är intresserade av att gå en kurs!

Elisabeth, kursansvarig | Tel: 070-687 81 37 | elisabeth@gbos.se